Об утверждении нового вида марки акцизного сбора на алкогольную продукцию

03.07.2008

Нормы Закона о Госбюджете 2008

Обзор письма ГНАУ от 12.06.2008 г. № 11987/7/21-0117

В письме от 12.06.2008 г. № 11987/7/21-0117 ГНАУ разъясняет, что 22.05.2008 г. в связи с принятием Закона № 309-VI и в соответствии с решением КСУ нормы п. 11 и 12 раздела II Закона № 107-IV утратили силу. С этого же дня начали действовать нормы, установленные п.5 и 6 Закона № 309-VI. Согласно нормам Закона № 309-VI о введении нового вида марки акцизного сбора для алкогольных напитков с указанием суммы уплаченного акцизного сбора за единицу маркированной продукции ставки акцизного сбора на спирт этиловый и табачные изделия не изменились и продолжают действовать в виде, установленном Законом № 107-IV, но без ограничения срока их действия.ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.06.2008 р. № 11987/7/21-0117

Державним податковим адміністраціям в Автономній республіці Крим, в областях, мм. Києві та СевастополіПро прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 03.06.2008 № 309-VI

Верховною Радою України 3 червня 2008 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон № 309-VI), пунктами 3, 5 і 6 якого встановлено норми:

- у Законі України від 15.09.95 № 329/95-ВР "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" - про запровадження нового виду марки акцизного збору для алкогольних напоїв з позначенням про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукції;

- у Законі України від 07.05.96 № 178/96-ВР "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" - про ставки акцизного збору на спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої в розмірі 21,5 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, а також встановлено, що тимчасово до 1 січня 2009 року на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код 2208 20) - 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту;

- у Законі України від 06.02.96 № 30/96-ВР "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" - про ставки акцизного збору на сигарети: адвалерні 12,5 відсотків та специфічні 14 грн. за 1000 шт. сигарет (тільки сигарети з фільтром), а також про встановлення мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного збору в твердій сумі з одиниці продукції.

Відповідно до пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закон № 309-VI набрав чинності з дня його опублікування та застосовується з дня втрати чинності відповідними положеннями розділу II Закону України від 28.12.2007 № 107 "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), пункти 2 - 4, 6 - 8, 10 - 18, підпункт 7 пункту 19, пункти 20 - 22, 24 - 34, підпункти 1 - 6, 8 - 12 пункту 35, пункти 36 - 100 розділу II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" Закону України від 28.12.2007 № 107 "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон № 107-IV), які було встановлено на термін до 31 грудня 2008 року.

Відповідно до цього рішення, норми пунктів 11 і 12 розділу II Закону № 107-IV втратили чинність 22 травня 2008, а з дня втрати їх чинності почали діяти норми, встановлені пунктами 5 і 6 Закону № 309-VI, які по своїй суті відповідають нормам, що втратили чинність.

Таким чином, у зв'язку з прийняттям Закону № 309-VI норми про запровадження нового виду марки акцизного збору для алкогольних напоїв з позначенням про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукції, ставки акцизного збору на спирт етиловий та тютюнові вироби не змінилися і продовжують діяти у тому ж вигляді, що були встановлені Законом № 107-IV, але без обмеження терміну їх дії.

Зазначене довести до підпорядкованих податкових інспекцій та відповідних платників акцизного збору.

Заступник Голови
В. В. Регурецький

Источник: УБП