Надежда - предпринимателям Украины

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Коли переоформлюється спеціальний дозвіл на користування надрами

24 листопада 2009 р.Постановою КМУ від 18.11.2009 р. № 1232 змінено пункт 17 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого урядовою постановою від 17.06.2009 р. № 608, у якому визначаються умови, за яких проводиться переоформлення дозволу на користування надрами.

Так, переоформлення дозволу проводиться Мінприроди без зміни строку його дії та умов користування надрами у разі:

— зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача), а також зміни місцезнаходження надрокористувача;

— реорганізації юридичної особи (надрокористувача) відповідно до законодавства, якщо у статутному (складеному) капіталі юридичної особи (надрокористувача), яка реорганізується, на час передачі права користування надрами відсутні акції (частки, паї), що належать державі;

— коли юридична особа (надрокористувач) виступає засновником юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства з метою продовження діяльності на наданій їй у користування ділянці надр. Норма, передбачена цим абзацом, застосовується за умови передачі засновником новоутвореній юридичній особі майна, необхідного для користування ділянкою надр згідно з дозволом. У разі коли у статутному (складеному) капіталі засновника є акції (частки, паї), що належать державі, зазначена норма не застосовується.

Порядок переоформлення дозволів затверджує Мінприроди.

У разі втрати дозволу або його непридатності до подальшого використання надрокористувачу видається дублікат в установленому Мінприроди порядку.

За переоформлення дозволу справляється збір у розмірі 20 нмдг (340 грн.).

Постанова набуде чинності з дня офіційного опублікування.

2

Нове типове положення про адміністратора дозвільного центру

18 листопада 2009 р.Наказом Держкомпідприємництва від 12.10.2009 р. № 176 викладено в новій редакції Типове положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затверджене наказом Держкомпідприємництва від 05.12.2005 р. № 116.

У новій редакції Типового положення більш детально визначено вимоги щодо організації роботи дозвільного центру, вимоги до розміщення та укомплектування приміщень дозвільного центру, щодо розміщення та наповнення інформаційних стендів у дозвільному центрі.

Також у документі деталізовано порядок взаємодії адміністратора та суб'єкта господарювання, адміністратора та місцевих дозвільних органів. Крім цього, визначено порядок документального супроводження зазначених взаємовідносин.

Наказ зареєстрований в Мін’юсті 9 листопада 2009 року і набере чинності з дня офіційного опублікування.