Держкомветмедицини визначив, що слід перевіряти у суб'єктів господарування

19 листопада 2009 р.Наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 03.11.2009 р. № 432 затверджено Перелік основних питань для перевірки при здійсненні планових заходів державного ветеринарно-санітарного нагляду, яким будуть користуватися територіальні органи Державного комітету ветеринарної медицини, регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті під час перевірок.

Так, у суб'єктів господарювання всіх ступенів ризику незалежно від галузі, до якої вони відносяться, перевіряється:

1. Наявність ліцензії, дозволів та інших документів на право здійснення відповідних видів діяльності, а також матеріалів попередніх перевірок.

2. Стан виконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства з питань ветеринарної медицини, в тому числі чинних актів, приписів, розпоряджень.

3. Санітарний стан приміщень, устаткування, інвентарю, тари, транспортних засобів.

4. Стан проведення миття, дезінфекції приміщень, устаткування, інвентарю і транспортних засобів, а також дезінсекції та дератизації.

5. Стан дотримання суб'єктом господарювання ветеринарно-санітарних вимог, правил та заходів, у тому числі при прийманні, виробництві, зберіганні та реалізації товарів.

6. Контроль ветеринарно-санітарного стану технологічного, холодильного устаткування, виробничих і складських приміщень.

7. Стан контролю за умовами і режимами переробки, санітарним станом та температурними, іншими технологічними режимами для продукції, отриманої на підприємстві або тієї, що надійшла.

8. Дотримання правил ветеринарно-санітарної експертизи товарів, у тому числі проведення обов'язкових лабораторних досліджень: фізико-хімічних, біохімічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, гістологічних, радіологічних та інших відповідно до чинних нормативно-правових актів.

9. Наявність і правильність ведення документації (ведення відповідних журналів, облік результатів лабораторних досліджень, оформлення висновків, актів).

10. Наявність та правильність оформлення ветеринарних документів.

11. Стан контролю за дотриманням правил пакування, маркування, транспортування.

12. Стан дотримання вимог здійснення переробки, утилізації, знищення або використання товарів.

13. Стан виконання заходів щодо профілактики, занесення, поширення і ліквідації карантинних захворювань тварин та контроль за їх виконанням.

14. Державний контроль та нагляд за безпечністю товарів, системою аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості продукції.