Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою,                  яка провадить незалежну професійну діяльність
     178.1. Особи,   які   мають   намір   здійснювати   незалежну професійну  діяльність,  зобов'язані  стати  на  облік  в  органах державної  податкової служби за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати  свідоцтво  про  таку  реєстрацію згідно із статтею 65 цього Кодексу.
     178.2. Доходи  громадян,  отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.
     178.3. Оподатковуваним  доходом  вважається  сукупний  чистий дохід,  тобто різниця між доходом і  документально  підтвердженими витратами,  необхідними  для  провадження  певного виду незалежної професійної діяльності.
     У разі неотримання свідоцтва особою,  яка провадить незалежну професійну діяльність,  об'єктом оподаткування є доходи,  отримані від такої діяльності без урахування витрат.
     178.4. Фізичні  особи,  які  провадять  незалежну  професійну діяльність,  подають податкову декларацію за результатами звітного року  відповідно  до  цього  розділу  у  строки,  передбачені  для платників податку на доходи фізичних осіб.
     Іноземці та  особи  без  громадянства,  які  стали на облік в органах  державної  податкової  служби  як  самозайняті  особи,  є резидентами  і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.
     178.5. Під    час   виплати   суб'єктами   господарювання   - податковими агентами,  фізичним особам,  які  провадять  незалежну професійну діяльність,  доходів,  безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю,  податок на доходи у джерела виплати не утримується  в разі  надання  такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий облік як фізичної  особи,  яка  провадить  незалежну професійну   діяльність.  Це  правило  не  застосовується  в  разі нарахування (виплати) доходу за  виконання  певної  роботи  та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами,  а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
     178.6. Фізичні  особи,  які  провадять  незалежну  професійну діяльність,  зобов'язані  вести  облік  доходів і витрат від такої діяльності.
     Форма такого обліку  та  порядок  його  ведення  визначаються центральним органом державної податкової служби.
     178.7. Остаточний  розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 0834706294