<...script src="http://partner.privatbank.ua/flashscript.js" type="text/javascript">
Получить свой бесплатный сайт в UcoZ WMmail.ru - сервис почтовых рассылок Доски Бесплатных Объявлений - Бизнес, Финансы - Доски Продвижения doski-pro.ru Your Yoga Web-IP.ru - Система Активной Рекламы СУПЕРСЕМЬЯ.ру" Заработок в Интернет ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН" Покупаем рекламу. Дорого. Кредитный автомат, кредиты вебмани, кредит wmz
Письма, Регистрации, Сёрфинг! Без минималки!
Если Вам помогла информация и Вы хотите отблагодарить, нажмите кнопку "Купить", дальше - "Оплатить с помощью карты". Спасибо!

Надежда - предпринимателям Украины

Объявление

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Спасибо, что посетили мой сайт! Просматривая рекламу, Вы узнаёте что-то новое и помогаете заработать сайту:))) Теперь Вы можете пополнить свой мобильный счёт прямо на сайте через Приватбанк, имея карту Visa. Отсюда же можно производить любые расчёты, выбирая нужную пиктограмму. В рубриках КУПЛЮ - ПРОДАМ Вы можете оставить своё БЕСПЛАТНОЕ объявление или ссылку на СВОЙ сайт. Если возникнут вопросы - пишите мне в личку, у нас есть система-почта внутри Форума. Надежда.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Надежда - предпринимателям Украины » ЗАКОНИ » ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС - ПОДАТКИ


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС - ПОДАТКИ

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

Стаття 8. Види податків та зборів
     8.1. В Україні  встановлюються  загальнодержавні  та  місцеві податки та збори.
     8.2. До  загальнодержавних  належать  податки  та  збори,  що встановлені цим Кодексом і  є  обов'язковими  до  сплати  на  усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
     8.3. До  місцевих  належать податки та збори,  що встановлені відповідно до  переліку  і  в  межах  граничних  розмірів  ставок, визначених цим Кодексом,  рішеннями сільських,  селищних і міських рад у межах  їх  повноважень,  і  є  обов'язковими  до  сплати  на території відповідних територіальних громад.

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
     9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:
     9.1.1. податок на прибуток підприємств;
     9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
     9.1.3. податок на додану вартість;
     9.1.4. акцизний податок;
     9.1.5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
     9.1.6. екологічний податок;
     9.1.7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування   трубопроводами   природного   газу   та   аміаку територією України;
     9.1.8. рентна  плата  за  нафту,  природний  газ  і   газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
     9.1.9. плата за користування надрами;
     9.1.10. плата за землю;
     9.1.11. збір за користування радіочастотним ресурсом України;
     9.1.12. збір за спеціальне використання води;
     9.1.13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
     9.1.14. фіксований сільськогосподарський податок;
     9.1.15. збір   на   розвиток  виноградарства,  садівництва  і хмелярства;
     9.1.16. мито;
     9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну  та  теплову енергію,  крім електроенергії,  виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
     9.1.18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.
     9.2. Відносини,  пов'язані  з  установленням  та  справлянням мита,  регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
     9.3. Зарахування  загальнодержавних  податків  та  зборів  до державного  і  місцевих  бюджетів   здійснюється   відповідно   до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).
     9.4. Установлення  загальнодержавних  податків та зборів,  не передбачених цим Кодексом, забороняється.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

2

Стаття 10. Місцеві податки та збори
     10.1. До місцевих податків належать:
     10.1.1. податок на нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної ділянки;
     10.1.2. єдиний податок.
     10.2. До місцевих зборів належать:
     10.2.1. збір  за  провадження  деяких  видів  підприємницької діяльності;
     10.2.2. збір за місця для паркування транспортних засобів;
     10.2.3. туристичний збір.
     10.3. Місцеві  ради  обов'язково  установлюють   податок   на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
     10.4. Місцеві  ради  в  межах  повноважень,  визначених   цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення збору за місця для паркування  транспортних  засобів, туристичного збору.
     10.5. Установлення    місцевих   податків   та   зборів,   не передбачених цим Кодексом, забороняється.
     10.6. Зарахування місцевих податків та зборів до  відповідних місцевих  бюджетів  здійснюється  відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

3

Стаття 11. Спеціальні податкові режими
   
  11.1. Спеціальні   податкові   режими    встановлюються    та застосовуються  у  випадках  і  порядку,  визначених  виключно цим Кодексом.
     11.2. Спеціальний податковий  режим  -  система  заходів,  що визначає   особливий   порядок   оподаткування  окремих  категорій господарюючих суб'єктів.
     11.3. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок  визначення  елементів  податку  та збору,  звільнення від сплати окремих податків та зборів.
     11.4. Не визнаються спеціальними режимами  податкові  режими, не визначені такими цим Кодексом.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

4

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України,                 Верховної Ради Автономної Республіки Крим,                 сільських, селищних та міських рад                 щодо податків та зборів
     12.1. Верховна Рада України встановлює на  території  України загальнодержавні податки та збори і визначає:
     12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;
     12.1.2. перелік  місцевих  податків  та зборів,  установлення яких належить до компетенції сільських, селищних та міських рад;
     12.1.3. положення,  визначені в пунктах  7.1,  7.2  статті  7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;
     12.1.4. положення,  визначені  в  пунктах  7.1,  7.2 статті 7 цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.
     12.2. До повноважень  Верховної  Ради  Автономної  Республіки Крим належать:
     12.2.1. установлення  на території Автономної Республіки Крим загальнодержавного збору, зазначеного у підпункті 9.1.9 пункту 9.1 статті  9  цього  Кодексу  (крім плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах його граничних ставок, визначених цим Кодексом;
     12.2.2. зміна розміру ставок збору,  передбаченого підпунктом 12.2.1 пункту 12.2 цієї статті,  у межах  його  граничних  ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;
     12.2.3. визначення  розміру  і  надання додаткових податкових пільг у межах сум,  що надходять до бюджету Автономної  Республіки Крим відповідно   до   статті   69   Бюджетного   кодексу  України ( 2456-17 ).
     12.3. Сільські,  селищні,   міські   ради   в   межах   своїх повноважень  приймають  рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
     12.3.1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом.
     12.3.2. При   прийнятті  рішення  про  встановлення  місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт  оподаткування, платник  податків  і зборів,  розмір ставки,  податковий період та інші обов'язкові елементи,  визначенні статтею 7 цього  Кодексу  з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.
     12.3.3. Копія прийнятого рішення  про  встановлення  місцевих податків  чи  зборів  надсилається  у  десятиденний  строк  з  дня оприлюднення  до  органу  державної  податкової  служби,  в  якому перебувають  на  обліку  платники відповідних місцевих податків та зборів.
     12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та  зборів офіційно     оприлюднюється    відповідним    органом    місцевого самоврядування до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому  планується  застосовування встановлюваних місцевих податків та  зборів  або  змін  (плановий  період).  В  іншому  разі  норми відповідних  рішень  застосовуються  не  раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
     12.3.5. У разі якщо сільська,  селищна  або  міська  рада  не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів,  що є обов'язковими згідно з нормами цього  Кодексу,  такі податки  та  збори  справляються  виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.
   
12.3.6. Центральний   орган   державної   податкової   служби затверджує  форми  податкових  декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення.
     12.3.7. Не  дозволяється сільським,  селищним,  міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих  податків  та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або  звільняти  їх  від  сплати  таких  податків  та зборів.
     12.4. До  повноважень сільських,  селищних,  міських рад щодо податків та зборів належать:
     12.4.1. встановлення ставок єдиного податку в  межах  ставок, визначених законодавчими актами;
     12.4.2. визначення  переліку  податкових  агентів  згідно  із статтею 268 цього Кодексу;
     12.4.3. до початку наступного  бюджетного  періоду  прийняття рішення  про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів,  зміну розміру їх ставок,  об'єкта оподаткування,  порядку справляння  чи надання  податкових  пільг,  яке  тягне  за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності  з  початку бюджетного періоду.
     12.5. Офіційно  оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків  та  зборів  є   нормативно-правовим   актом   з   питань оподаткування   місцевими   податками  та  зборами,  який  набирає чинності з урахуванням  строків,  передбачених  підпунктом  12.3.4 цієї статті.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

5

Стаття 15. Платники податків
     15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і  нерезиденти  України),  юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та  їх  відокремлені  підрозділи,  які  мають,  одержують (передають)   об'єкти   оподаткування   або  провадять  діяльність (операції),  що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими  законами,  і  на  яких  покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.
     15.2. Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.
     
Стаття 16. Обов'язки платника податків
     16.1. Платник податків зобов'язаний:
     16.1.1. стати  на  облік  у  контролюючих  органах в порядку, встановленому законодавством України;
     16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність,  що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
     16.1.3. подавати   до   контролюючих   органів   у   порядку, встановленому  податковим  та  митним законодавством,  декларації, звітність та інші документи,  пов'язані з  обчисленням  і  сплатою податків та зборів;
     16.1.4. сплачувати  податки  та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;
     16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову  вимогу контролюючих   органів  (у  випадках,  визначених  законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із  визначенням  об'єктів  оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи,  регістри  бухгалтерського  обліку,  фінансову звітність,  інші  документи,  пов'язані  з  обчисленням та сплатою податків та зборів.  У письмовій вимозі  обов'язково  зазначаються конкретний   перелік   документів,   які  повинен  надати  платник податків, та підстави для їх надання;
     16.1.6. подавати контролюючим органам  інформацію,  відомості про  суми  коштів,  не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо  умовних  податкових  пільг  - пільг,  що надаються за умови використання  коштів,  вивільнених   у   суб'єкта   господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);
     16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
     16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих  органів  щодо усунення  виявлених  порушень  законів  з  питань оподаткування та митної  справи  і  підписувати  акти  (довідки)   про   проведення перевірки;
     16.1.9. не  перешкоджати  законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;
     16.1.10. повідомляти  контролюючим  органам  за місцем обліку такого платника про його  ліквідацію  або  реорганізацію  протягом трьох  робочих  днів  з  дня  прийняття відповідного рішення (крім випадків,  коли обов'язок здійснювати таке повідомлення  покладено законом на орган державної реєстрації);
     16.1.11. повідомляти    контролюючі    органи    про    зміну місцезнаходження  юридичної  особи  та  зміну   місця   проживання фізичної особи - підприємця;
     16.1.12. забезпечувати  збереження  документів,  пов'язаних з виконанням податкового обов'язку,  протягом строків,  установлених цим Кодексом;
     16.1.13. допускати  посадових  осіб  контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження  приміщень,  територій (крім  житла громадян),  що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням  об'єктів  оподаткування,  а  також  для проведення  перевірок  з  питань  обчислення  і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

6

Стаття 17. Права платника податків
     
17.1. Платник податків має право:
     17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної  податкової служби  та  в  органах митної служби,  у тому числі і через мережу Інтернет,  інформацію про податки та  збори  і  нормативно-правові акти,  що  їх  регулюють,  порядок  обліку  та  сплати податків та зборів,  права  та  обов'язки  платників  податків,   повноваження контролюючих   органів   та  їх  посадових  осіб  щодо  здійснення податкового контролю;
     17.1.2. представляти свої  інтереси  в  контролюючих  органах самостійно,    через   податкового   агента   або   уповноваженого представника;
     17.1.3. обирати самостійно,  якщо  інше  не  встановлено  цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;
     17.1.4. користуватися   податковими   пільгами  за  наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
     17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або  податковий  кредит  в  порядку і на умовах,  встановлених цим Кодексом;
     17.1.6. бути  присутнім   під   час   проведення   перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами,  перед  підписанням  актів  (довідок)  про проведення  перевірки,  у  разі  наявності  зауважень  щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та  подавати  контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
     17.1.7. оскаржувати в порядку,  встановленому  цим  Кодексом, рішення,   дії  (бездіяльність)  контролюючих  органів  (посадових осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;
     17.1.8. вимагати   від   контролюючих   органів    проведення перевірки  відомостей  та  фактів,  що  можуть свідчити на користь платника податків;
     17.1.9. на нерозголошення  контролюючим  органом  (посадовими особами)  відомостей  про такого платника без його письмової згоди та відомостей,  що становлять конфіденційну інформацію,  державну, комерційну   чи  банківську  таємницю  та  стали  відомі  під  час виконання посадовими особами службових обов'язків,  крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
     17.1.10. на  залік  чи повернення надміру сплачених,  а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;
     17.1.11. на  повне відшкодування збитків (шкоди),  заподіяних незаконними  діями  (бездіяльністю)   контролюючих   органів   (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;
     17.1.12. за  методикою,  затвердженою  Міністерством фінансів України,  вести облік тимчасових та постійних податкових  різниць, та  використовувати  дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.
     17.2. Платник  податку  має  також  інші  права,  передбачені законом.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

7

Стаття 18. Податкові агенти
   
18.1. Податковим   агентом   визнається  особа,  на  яку  цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що    нараховуються   (виплачуються,   надаються)   платнику,   та перерахування податків до відповідного бюджету  від  імені  та  за рахунок коштів платника податків.
     18.2. Податкові  агенти  прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки,  встановлені цим Кодексом  для платників податків.
     Стаття 19. Представники платника податків
     19.1. Платник  податків  веде  справи,  пов'язані  зі сплатою податків,  особисто або через свого представника.  Особиста участь платника  податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника,  як і участь податкового представника  не позбавляє  платника  податків  права  на  особисту  участь у таких відносинах.
     19.2. Представниками платника податків визнаються особи,  які можуть  здійснювати  представництво  його  законних  інтересів  та ведення справ,  пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою  на  представництво  його  інтересів  та   ведення   справ, пов'язаних із сплатою податків,  має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.
     19.3. Представник  платника  податків  користується  правами, встановленими цим Кодексом для платників податків.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

8

Стаття 22. Об'єкт оподаткування
   
22.1. Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина,  обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),  операції з постачання товарів (робіт,  послуг)  та  інші об'єкти,  визначені  податковим  законодавством,  з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.
     
Стаття 23. База оподаткування
   
23.1. Базою   оподаткування  визнаються  конкретні  вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування.
     База оподаткування  -  це  фізичний,   вартісний   чи   інший характерний  вираз об'єкта оподаткування,  до якого застосовується податкова ставка і який використовується  для  визначення  розміру податкового зобов'язання.
     23.2. База    оподаткування    і    порядок   її   визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо.
     23.3. У випадках,  передбачених  цим  Кодексом,  один  об'єкт оподаткування  може утворювати кілька баз оподаткування для різних податків.
     23.4. У  випадках,  передбачених  цим   Кодексом,   конкретна вартісна,   фізична   або   інша  характеристика  певного  об'єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків.
   
Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування
     24.1. Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна вартісна,  фізична  або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку.
     24.2. Одиниця  виміру  бази  оподаткування   є   єдиною   для розрахунку і обліку податку.
     24.3. Одній   базі  оподаткування  повинна  відповідати  одна одиниця виміру бази оподаткування.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

9

Стаття 25. Ставка податку
     25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.
     
Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
     26.1. Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього Кодексу.
     26.2. У   випадках,   передбачених   цим  Кодексом,  під  час обчислення одного і того самого податку  можуть  використовуватися декілька базових (основних) ставок.
   
Стаття 27. Гранична ставка податку
     27.1. Граничною  ставкою  податку визнається максимальний або мінімальний розмір ставки за  певним  податком,  встановлений  цим Кодексом.
     
Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
     28.1. Абсолютною  (специфічною)  є  ставка податку,  згідно з якою розмір  податкових  нарахувань  встановлюється  як  фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.
     28.2. Відносною   (адвалорною)   визнається  ставка  податку, згідно  з  якою  розмір  податкових  нарахувань  встановлюється  у відсотковому  або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.
   
Стаття 29. Обчислення суми податку
     29.1. Обчислення суми податку  здійснюється  шляхом  множення бази   оподаткування   на   ставку  податку  із/без  застосуванням відповідних коефіцієнтів.
     29.2. Специфічні  ставки,  фіксовані  ставки  та   показники, встановлені   цим   Кодексом   у   вартісному  вимірі,  підлягають індексації в порядку, визначеному цим Кодексом.
     
Стаття 30. Податкові пільги
     30.1. Податкова пільга -  передбачене  податковим  та  митним законодавством  звільнення  платника  податків  від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та  збору,  сплата  ним  податку  та збору  в меншому розмірі за наявності підстав,  визначених пунктом 30.2 цієї статті.
     30.2. Підставами для надання податкових пільг є  особливості, що   характеризують   певну   групу  платників  податків,  вид  їх діяльності,  об'єкт  оподаткування  або  характер   та   суспільне значення здійснюваних ними витрат.
     30.3. Платник   податків   вправі  використовувати  податкову пільгу  з  моменту   виникнення   відповідних   підстав   для   її застосування і протягом усього строку її дії.
     30.4. Платник  податків  вправі  відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових  періодів,  якщо  інше  не  передбачено  цим  Кодексом. Податкові пільги,  не використані платником  податків,  не  можуть бути  перенесені  на інші податкові періоди,  зараховані в рахунок майбутніх  платежів  з  податків  та  зборів  або  відшкодовані  з бюджету.
     30.5. Податкові   пільги,  порядок  та  підстави  їх  надання встановлюються  з  урахуванням  вимог  законодавства  України  про захист  економічної  конкуренції виключно цим Кодексом,  рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки  Крим  та  органів  місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
     30.6. Суми   податку   та   збору,   не   сплачені  суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються   таким   суб'єктом   -  платником  податків.  Облік зазначених  коштів ведеться в порядку ( 1233-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
     30.7. Контролюючі  органи  складають  зведену  інформацію про суми  податкових  пільг  юридичних  осіб  та   фізичних   осіб   - підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг.
     30.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за  правильністю надання   та   обліку   податкових  пільг,  а  також  їх  цільовим використанням,  за  наявності  законодавчого  визначення  напрямів використання   (щодо   умовних  податкових  пільг)  та  своєчасним поверненням коштів,  не сплачених  до  бюджету  внаслідок  надання пільги,  у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані  не  за   призначенням   чи   несвоєчасно   повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
     30.9. Податкова пільга надається шляхом:
     а) податкового  вирахування   (знижки),   що   зменшує   базу оподаткування до нарахування податку та збору;
     б) зменшення   податкового   зобов'язання  після  нарахування податку та збору;
     в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
     г) звільнення від сплати податку та збору.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100

10

Стаття 31. Строк сплати податку та збору
   
31.1. Строком сплати податку та збору визнається  період,  що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем  строку,  протягом  якого  такий податок чи збір повинен бути сплачений  у  порядку,  визначеному   податковим   законодавством. Податок   чи  збір,  що  не  був  сплачений  у  визначений  строк, вважається не сплаченим своєчасно.
     Момент виникнення податкового обов'язку платника податків,  у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.
     31.2. Строк  сплати  податку  та  збору  обчислюється роками, кварталами,  місяцями,  декадами,  тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися.
     31.3. Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до податкового законодавства для  кожного  податку  окремо.  Зміна платником  податку,  податковим агентом або представником платника податку  чи  контролюючим  органом  встановленого  строку   сплати податку  та збору забороняється,  крім випадків,  передбачених цим Кодексом.
   
Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
     32.1. Зміна  строку  сплати  податку  та  збору  здійснюється шляхом  перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк.
     32.2. Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:
     відстрочки;
     розстрочки;
     податкового кредиту.
     32.3. Зміна строку сплати податку не скасовує  діючого  і  не створює нового податкового обов'язку.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 5471836100


Вы здесь » Надежда - предпринимателям Украины » ЗАКОНИ » ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС - ПОДАТКИ