МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2012  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 909/21221

Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

Відповідно до підпункту 8 пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року № 176, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, що додається.

2. Фінансовому департаменту (Клименко А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України


Ю. Колобов


--------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
29.05.2012  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 909/21221

ПОРЯДОК
відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики України за програмою „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” на відшкодування у 2012 році громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики України.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником коштів нижчого рівня є Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України (далі - Служба), одержувачами бюджетних коштів - всеукраїнські громадські організації інвалідів (далі - громадські організації).

3. Служба здійснює розподіл бюджетних коштів у межах бюджетних призначень між громадськими організаціями на підставі рішення робочої групи, утвореної Службою за участю представників громадських організацій з урахуванням звернень до них громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо необхідності відшкодування витрат, пов'язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

4. Громадянин, який постраждав, або батьки дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадській організації або її місцевому (обласному) осередку  заяву, до якої додаються:

ксерокопія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

висновок закладу охорони здоров’я про необхідність надання медичної допомоги та її обсяг;

документи, що підтверджують необхідність оплати витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

Відшкодування витрат за рахунок бюджетних коштів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (батькам дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи), у разі самостійного лікування (протезування, забезпечення ліками) не проводиться.

5. Одержані бюджетні кошти громадська організація перераховує в установленому законодавством порядку закладам охорони здоров’я.

6. Подані згідно з пунктом 4 цього Порядку документи розглядаються Службою протягом 10 днів з дня їх надходження.

7. Використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Громадські організації подають щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Службі звіт про виконання заходів та досягнуті результати для їх узагальнення та подання до 20 числа щокварталу Мінсоцполітики України.

9. Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор
Фінансового департаменту

А. Клименко
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0909-12