<...script src="http://partner.privatbank.ua/flashscript.js" type="text/javascript">
Получить свой бесплатный сайт в UcoZ WMmail.ru - сервис почтовых рассылок Доски Бесплатных Объявлений - Бизнес, Финансы - Доски Продвижения doski-pro.ru Your Yoga Web-IP.ru - Система Активной Рекламы СУПЕРСЕМЬЯ.ру" Заработок в Интернет ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН" Покупаем рекламу. Дорого. Кредитный автомат, кредиты вебмани, кредит wmz
Письма, Регистрации, Сёрфинг! Без минималки!
Если Вам помогла информация и Вы хотите отблагодарить, нажмите кнопку "Купить", дальше - "Оплатить с помощью карты". Спасибо!

Надежда - предпринимателям Украины

Объявление

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Спасибо, что посетили мой сайт! Просматривая рекламу, Вы узнаёте что-то новое и помогаете заработать сайту:))) Теперь Вы можете пополнить свой мобильный счёт прямо на сайте через Приватбанк, имея карту Visa. Отсюда же можно производить любые расчёты, выбирая нужную пиктограмму. В рубриках КУПЛЮ - ПРОДАМ Вы можете оставить своё БЕСПЛАТНОЕ объявление или ссылку на СВОЙ сайт. Если возникнут вопросы - пишите мне в личку, у нас есть система-почта внутри Форума. Надежда.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Надежда - предпринимателям Украины » Общая система налогообложения » Все про Податок на додану вартість


Все про Податок на додану вартість

Сообщений 1 страница 15 из 15

1

2

3

Наказ Міністерства фінансів України

від 1 липня 1997 року N 141

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

4 серпня 1997 р. за N 284/2088

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України

від 17 жовтня 1997 року N 218,від 19 лютого 1998 року N 37,від 6 листопада 1998 року N 230, від 24 грудня 2004 року N 818,
від 10 червня 2005 року N 460,від 20 жовтня 2005 року N 717

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. N 147, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (додається).

Заступник Міністра
  А. В. Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. N 141
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. N 818)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2005 р. за N 39/10319

ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом:

1.1. Рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи" (далі - рахунки обліку доходів) у випадках: поставки готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, виконання) підприємство не одержало; збільшення після поставки суми компенсації за поставку готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів; одержання готівкових коштів за товари, роботи та послуги; передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу); поставки комісіонером товарів (окрім вживаних товарів, що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку), отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів (далі - комісійні товари); визнання комісіонером комісійної винагороди.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

1.2. Субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у випадках: отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, що підлягають поставці (передачі, виконанню); отримання комітентом коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера. Після поставки попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, а також комісійних товарів рахунки обліку доходів дебетуються у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

1.3. Рахунків обліку витрат діяльності - у випадках: втрат і витрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми; ліквідації основних фондів за рішенням платника податку у випадках, передбачених законодавством; безоплатної поставки матеріальних цінностей (у тому числі основних фондів), робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (окрім основних фондів), робіт і послуг.

1.4. Рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" - у випадку переведення основних фондів до складу основних невиробничих фондів.

2. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання з податку на додану вартість звітного періоду згідно із законодавством (далі - податковий кредит з податку на додану вартість), за наявності митних декларацій або податкових накладних відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом:

2.1. Рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" (далі - рахунки обліку зобов'язань) - у випадках: придбання (до оплати або передачі інших активів) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; збільшення після поставки зазначених цінностей суми компенсації їх вартості на користь платника податку - постачальника; фактичного отримання об'єкта фінансової оренди (фінансового лізингу) орендарем (лізингоотримувачем).

(підпункт 2.1 пункту 2 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

2.2. Субрахунку 644 "Податковий кредит" - у випадках: перерахування комісіонером коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості комісійних товарів; здійснення попередньої оплати (до придбання) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Після отримання попередньо сплачених матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт і послуг, вартість яких попередньо сплачена, на суму податку на додану вартість дебетується субрахунок 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

3. Суми податкового кредиту з податку на додану вартість, зазначені в:

належним чином оформлених товарних чеках (інших платіжних чи розрахункових документах), що підтверджують прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів, послуг з визначенням загальної суми такого платежу та податкового номера постачальника при поставці товарів, послуг за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками в межах граничної суми, установленої Національним банком України для готівкових розрахунків;

транспортних квитках, документах з оплати готельних послуг, послуг зв'язку, інших послуг, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу та податковий номер продавця;

касових чеках, які містять суму поставлених товарів, послуг (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника) на загальну суму поставки товарів (робіт, послуг) не більше двохсот гривень за день (без урахування податку на додану вартість),

відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунків 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

4. При перерахуванні повіреним коштів (у разі поставки в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця товарів (робіт, послуг) або поставки інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт, послуг) сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". При отриманні довірителем товарів (робіт, послуг) сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображається повіреним за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит".

Довірителем при отриманні ним товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

4.1. При імпортуванні робіт і послуг (крім супутніх послуг) на дату сплати їх вартості або на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом, сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображається за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит".

Сума податкового кредиту з отриманих від нерезидента робіт і послуг відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит".

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.1 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717)

5. При застосуванні підприємством - платником податку касового методу податкового обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість:

5.1. Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість на дату одержання від покупців коштів або на дату отримання інших видів компенсацій вартості готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг) відображаються за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". Сума податку на додану вартість з вартості відвантаженої готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, виконаних робіт і послуг) відображається за кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів.

5.2. Якщо готова продукція, товари, інші матеріальні і нематеріальні активи, роботи і послуги залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно до податкового законодавства, то сума податку на додану вартість за наслідками наступного податкового періоду відображається за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

5.3. На дату перерахування коштів або на дату надання інших видів компенсацій вартості одержаних (або тих, що підлягають одержанню) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності покупця, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається покупцем за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". На дату отримання покупцем сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які придбаваються з метою їх подальшого використання у виробництві для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності покупця, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

5.4. Дебетове сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" наводиться в статті "Інші оборотні активи", а кредитове сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит" наводиться в статті "Інші поточні зобов'язання" Балансу.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

6. Видача органам митного контролю податкового векселя на суму податку на додану вартість, що справляється при ввезенні (пересиланні) основних фондів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів на митну територію України, відображається за кредитом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

У місяці, в якому податковий вексель вважається погашеним, вексельна сума відображається за дебетом рахунків 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані" у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

У місяці дострокового погашення (оплати) податкового векселя вексельна сума відображається за дебетом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані" і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Одночасно зазначена сума коштів відображається записами за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання".

7. При поверненні покупцем - платником податку на додану вартість раніше поставленої йому готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів), при зменшенні після поставки покупцю - платнику податку на додану вартість суми компенсації за поставку готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг) продавець (постачальник) суму надмірно нарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість відображає способом сторно за дебетом рахунків обліку доходів і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Такою самою кореспонденцією відображається сума податку на додану вартість: при поверненні постачальнику (продавцю) готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів) покупцем, який не був платником податку на додану вартість на дату поставки цих цінностей, за умови надання такому покупцю повної грошової компенсації їх вартості; при перегляді цін, пов'язаних із гарантійними замінами готової продукції (товарів, інших матеріальних активів).

Покупець, якщо він є платником податку на додану вартість на дату здійснення зазначених в абзаці першому цього пункту операцій та якщо він збільшив податковий кредит при отриманні готової продукції (товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, робіт і послуг), суму податкового кредиту з операцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, відображає способом сторно за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(пункт 7 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

8. При неотриманні від продавця (постачальника) податкової накладної на отримані сировину, матеріали, товари, основні фонди та нематеріальні активи, на виконані роботи і послуги, які придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, або при порушенні постачальником порядку її заповнення, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. При отриманні податкової накладної або поданні покупцем до органу державної податкової служби заяви, оформленої відповідно до податкового законодавства, зазначена в них сума податкового кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит".

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

9. Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні сировини, матеріалів і товарів, основних фондів і нематеріальних активів, при отриманні виконаних робіт і послуг, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, зараховується до первісної вартості виробничих запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів, до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(абзац перший пункту 9 в редакції наказу Міністерства  фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань матеріальних цінностей і нематеріальних активів, робіт і послуг, відображається, у випадку її невключення до податкового кредиту, за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

10. У разі здійснення підприємством операцій, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість або не є об'єктом такого оподаткування, та в разі експорту готової продукції, товарів, робіт, послуг шляхом бартерних (товарообмінних) операцій суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку із придбанням сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів, виконанням робіт і послуг, зараховуються до первісної вартості виробничих запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів, до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань.

(пункт 10 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

11. Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету, відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Відшкодування платнику податку з бюджету сум податкового кредиту шляхом зарахування коштів на рахунок в установах банків відображається зворотним записом.

12. Одержання облігацій внутрішньої державної позики у рахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість відображається за номінальною вартістю за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Щорічне одержання частини основної суми боргу відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Щорічне одержання доходів за облігаціями відображається за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

13. На період дії пунктів 11.21 і 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (із змінами і доповненнями) бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість переробними підприємствами, сільськогосподарськими товаровиробниками та сільськогосподарськими підприємствами здійснюється з урахуванням особливостей, наведених у цьому пункті.

13.1. Для аналітичного обліку зобов'язань з податку на додану вартість за операціями з поставки молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів покупцям і податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями з одержання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із переробкою молока та м'яса в живій вазі, переробними підприємствами використовуються аналітичні рахунки "Розрахунки за податком на додану вартість із заготівлі та реалізації молока і молочних продуктів" і "Розрахунки за податком на додану вартість із заготівлі та реалізації м'яса і м'ясопродуктів" субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Для аналітичного обліку зобов'язань за операціями з поставки іншим, ніж переробні підприємства, покупцям молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, і податкового кредиту з податку на додану вартість за операціями з одержання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із виробництвом та переробкою у власних переробних цехах зазначеної продукції, сільськогосподарськими підприємствами використовується аналітичний рахунок "Розрахунки з податку на додану вартість з виробництва та реалізації молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах" субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

13.2. Належні сільськогосподарським товаровиробникам на підставі приймальних квитанцій суми дотацій відображаються переробним підприємством за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичні рахунки "Розрахунки за податком на додану вартість із заготівлі та реалізації молока і молочних продуктів" і "Розрахунки за податком на додану вартість із заготівлі та реалізації м'яса і м'ясопродуктів" і кредитом рахунків обліку зобов'язань.

13.3. Зараховані на окремий рахунок кошти, які призначені для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, відображаються переробним підприємством за дебетом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті". Перераховані сільськогосподарським товаровиробникам суми дотацій відображаються переробним підприємством за дебетом рахунків обліку зобов'язань і кредитом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті".

13.4. Сільськогосподарські товаровиробники на підставі приймальних квитанцій переробних підприємств відображають належні суми дотацій від переробних підприємств за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок "Суми податку на додану вартість, спрямовані на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва". Отримані кошти дотацій відображаються за дебетом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Використані за цільовим призначенням суми дотацій відображаються за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок "Суми податку на додану вартість, спрямовані на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва" і кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

13.5. Перерахування залишку зобов'язань з податку на додану вартість за операціями з поставки іншим, ніж переробні підприємства, покупцям молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, відображається сільськогосподарськими підприємствами за дебетом субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті". Одночасно на таку саму суму дебетується субрахунок 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки з податку на додану вартість за реалізацію молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах" і кредитується рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок "Суми податку на додану вартість, спрямовані на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва".

13.6. Використані за цільовим призначенням суми податку на додану вартість сільськогосподарські підприємства відображають за кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" в кореспонденції з дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", аналітичний рахунок "Суми податку на додану вартість, спрямовані на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва". Податок на додану вартість, що підлягає стягненню у разі його нецільового використання, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

13.7. Зазначені у підпунктах 13.1 - 13.6 особливості бухгалтерського обліку розрахунків з податку на додану вартість не поширюються на розрахунки, що виникають за операціями з реалізації молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини, закупленої не в живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з продажу імпортованої сировини, з продажу молока і м'яса в живій вазі посередниками та переробки сировини на давальницьких умовах.

14. При передачі готової продукції, товарів, інших матеріальних і нематеріальних активів як внеску до статутного фонду юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість відображається засновниками (учасниками) за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом рахунків обліку доходів.

При отриманні сировини, матеріалів, товарів, основних фондів, за винятком легкових автомобілів (крім таксомоторів), нематеріальних активів, які внесені платником податку до статутного фонду та призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається платником податку за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал".

(пункт 14 в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. N 460)

15. Сума податку на додану вартість, зазначена у простому або простому авальованому векселі, який видається податковому органу при здійсненні операцій з давальницькою сировиною нерезидента, що ввозиться на митну територію України, відображається збільшенням залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані". При вивезенні готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, за межі митної території України погашення зазначених векселів відображається зменшенням залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані".

16. Для складання податкової декларації з податку на додану вартість використовуються дані субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Платники податку на додану вартість запроваджують ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією для забезпечення узагальнення інформації для складання податкової декларації з податку на додану вартість та оперативного контролю розрахунків за податком на додану вартість.

У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (накладних, платіжно-розрахункових документів, податкових накладних, митних декларацій тощо), суми податку на додану вартість виділяються в окремі графи (дебет субрахунків 641 і 644).

У регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів (у випадках поставки товарів за готівку), розрахунків з покупцями та замовниками сума податкового зобов'язання виділяється в окрему графу "у тому числі сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість.

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.10.97 р. N 218, від 19.02.98 р. N 37,
від 06.11.98 р. N 230, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. N 818)

http://www.sta.gov.ua/tax/control/uk/pu … 4269177031

4

5

Плательщиков НДС вынудят расшифровывать налоговый кредит в разрезе контрагентов — Кабмин поручил ГНАУ изменить форму декларации
Правительство распорядилось, чтобы ГНАУ до 01.04.08 г. внесла по согласованию с Минфином изменения в форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и порядок ее заполнения и предоставления, предусмотрев расшифровку налогоплательщиками в приложении к декларации налогового кредита и налоговых обязательств в разрезе контрагентов за отчетный месяц.
Распоряжение КМУ от 06.02.08 г.№ 262-р

6

Зміни до податкової декларації
Зміни до звітності
НАКАЗ  17.03.2008  N 159
                                      Зареєстровано в Міністерстві      юстиції України     19 березня 2008 р. за N 224/14915

7

8

Нові бланки звітності ПДВ
Сигнальний документ. Там бланки.

9

10

Способы устранения проблем, возникающих при заполнении Расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита

ГНАУ поведала плательщикам НДС о способах устранения проблем, возникающих при заполнении Расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита. Налоговики даже признали, что плательщики имеют право на ошибку...

19 мая, ГНАУ отправила в регионы очередное разъяснение (письмо №10061/7/16-1417), касающееся вопросов подачи “налоговой отчетности по НДС с учетом требований приказа ГНАУ №159 от 17.03.08 г. “О внесении изменений в налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость”. Напомним, ранее разъяснения вопросов подачи деклараций по НДС с расшифровками налоговых обязательств и налогового кредита содержались в письмах №7681/7/16-1117 от 14.04.08 г. (см. БИЗНЕС №16 от 21.04.08 г., стр.82-84) и №8109/7/16-1117 от 18.04.08 г. (второе, по сути, дублировало первое, но при этом содержало исправление нескольких очевидных ошибок).

Большинство “всплывших” по итогам первой “расшифровочно-декларационной” кампании вопросов, на наш взгляд, оказались очень важными и предельно утилитарными, поэтому ответы на них мы решили представить в максимально близкой к оригиналу форме. Жаль вот только, что они никак не смогли помочь налогоплательщикам в майской декларационной кампании: письмо ГНАУ появилось лишь за день до ее окончания.

Позволим себе лишь пару комментариев к творчеству налоговиков. Во-первых, просто замечательно, что к концу второго месяца действия новой формы налоговой отчетности по НДС в ГНАУ осознали, что плательщики — люди, и потому могут ошибаться. Более того, предложены и конкретные пути исправления ошибок в Расшифровках. Во-вторых, удивление вызвало требование ГНАУ подавать Расшифровки к Уточняющим расчетам за налоговые периоды до вступления в силу приказа №159. То есть, с формальной точки зрения, налоговики, возможно, и правы (сегодня существует новая форма отчетности, предполагающая наличие Расшифровок и т.д.). Однако, с формальной точки зрения, они были бы правы и в том случае, если бы требовали , например, подавать Расшифровки к “нулевым” (без оборотов) декларациям, чего они, к счастью, не делают. Ведь, с практической точки зрения, подача Расшифровок за “домартовские” времена бесполезна — данные из них попросту не с чем будет сравнивать. Наконец, в-третьих, так и осталось загадкой: ГНАУ огласила весь список возможных последствий в случае, если плательщик допускает ошибки при заполнении реквизитов декларации, Расшифровок и т.д., или же рассказала лишь о процедуре непризнания декларации в качестве налоговой. Подозреваем, что второе предположение вернее, ведь в “загашнике” у налоговиков в подобных случаях имеется внеплановая проверка и прочие не самые приятные для налогоплательщиков инструменты…

Основные проблемы при заполнении Расшифровок и способы их решения

Вопрос
Способ исправления

Как исправить ошибку, допущенную при заполнении Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита, которая не повлияла на правильность определения показателей декларации и итоговых строк Расшифровки?

Подается Уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, к которому прилагается Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита с отметкой «уточняющая».

1. Для исправления записи неправильно указанного индивидуального налогового номера контрагента в уточняющей Расшифровке:

1) повторяется ошибочная запись, при этом стоимостные показатели указываются со знаком «-» (т.е. сторнируются);

2) указывается правильная запись по операциям с контрагентом за отчетный период, за который исправляются показатели, полностью (включая стоимостные показатели);

3) указывается нулевая сумма в итоговой строке «Всего за месяц (квартал)».

2. Для исправления записей с ошибками в стоимостных показателях (объемах поставки, сумме НДС) в уточняющей Расшифровке:

1) отображаются суммы уточнения в разрезе контрагентов (со знаком «+» отображаются не в полной мере задекларированные суммы по операциям с контрагентом, со знаком «-» - излишне задекларированные суммы);

2) указывается нулевая сумма в итоговой строке «Всего за месяц (квартал)».

3. При необходимости уменьшить объем поставки и сумму НДС по строке «Прочие» и дополнить в связи с этим Расшифровку новой записью по определенному плательщику-покупателю в уточняющей Расшифровке:

1) операции с плательщиком-покупателем за отчетный период записываются полностью (включая стоимостные показатели);

2) в строке «Прочие» объем поставки и сумма НДС уменьшаются, сумма уточнения указывается со знаком «-» (стронируется);

3) указывается нулевая сумма в итоговой строке «Всего за месяц (квартал)».

4. В случае необходимости скорректировать объем поставки и сумму НДС по строке «Прочие» и дополнить не в полной мере отображенные (излишне указанные) суммы по операциям по указанному плательщику-покупателю в уточняющей Расшифровке:

1) указывается сумма уточнения увеличения или уменьшения объема поставки и суммы НДС по операциям с плательщиком-покупателем со знаком «+» или «-»;

2) в строке «Прочие» объем поставки и сумма НДС уточняются (увеличиваются или уменьшаются) со знаком «+» или «-»;

3) указывается нулевая сумма в итоговой строке «Всего месяц (квартал)»

Как заполнить уточняющую Расшифровку или необходимости уточнения показателей в декларации по НДС?

Подается уточняющий расчет, к которому прилагается уточняющая Расшифровка. При этом стоимостные показатели (как Расшифровки, там и Уточняющего расчета) отображаются на сумму уточнения (увеличения или уменьшения) с соответствующим знаком

Предоставляется ли при подаче новой декларации по НДС новая, полностью заполненная Расшифровка? Можно ли подать к новой декларации Расшифровку, содержащую лишь дополнения к разделу I или разделу II?

В случае обнаружения ошибок после окончания предельного срока подачи деклараций за отчетный период подается новая декларация с исправленными показателями и всеми обязательными приложениями, включая новую, полностью заполненную Расшифровку.

Предоставляется ли Расшифровка в случае подачи Уточняющих расчетов, в которых проводится корректировка налоговых обязательств и/или налогового кредита за периоды до марта 2008 года?

С 30 марта 2008 года отчетность по НДС подается в соответствии с требованиями приказа №159. Следовательно, в случае исправления ошибок в строках 1, 10.1, 10.2, 14 поданной ранее декларации к Уточняющему расчету должна прилагаться Расшифровка.

Подается ли приложение 2 (Справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения… - Ред.) плательщиками, которые в соответствии с п.п. 7.7.2 Закона об НДС не имеют права на получение бюджетного возмещения?

Подача Справки является обязательной в случае заполнения строки 24 декларации вне зависимости от того, декларируется ли плательщиком сумма НДС к бюджетному возмещению.

Каковы последствия допущенных ошибок при заполнении обязательных реквизитов Расшифровки, в декларации по НДС, например, если вместо индивидуального налогового номера плательщика указан его код?

Налоговая отчетность, содержащая ошибки в обязательных реквизитах (в том числе ошибочный индивидуальный налоговый номер), а также не содержащая:

обязательные приложения;
предусмотренные формой отметки (в том числе отметки о поданных приложениях);
заполненные значения показателей (показатели, незаполненные в связи с отсутствием операций, должны быть обозначены прочерками);
подписи должностных лиц;
оттиск печати;
а также имеющая исправления, подчистки, заполненная при помощи средств, не обеспечивающих сохранность записи, текст которых нельзя прочитать, а так же поданная по иной форме, нежели предусмотренная на момент действия документа, не признается налоговой декларацией.
В этом случае работники ГНС предупреждают плательщика о выявленных недостатках, о последствиях принятия органами ГНС такой декларации и предлагают подать новую. Если плательщик настаивает на принятии декларации, на экземпляре, который остается у плательщика, ставится штамп «получено, предупреждено о возможности непринятия». Далее плательщику в трехдневный срок направляется уведомление о непризнании декларации в качестве налоговой с указанием причин и предложением подать новую, оформленную надлежащим образом. В электронной базе данная декларация регистрируется (без внесения показателей) и получает статус «К сведению»

Опубликовано на сайте: 11.06.08
Автор: Владислав Третьяк
Источник: business.ua

11

ДПАУ змінює форму Реєстру отриманих та виданих податкових накладних

25 листопада 2009 р.Наказом ДПАУ від 26.10.2009 р. № 582 викладено у новій редакції форму Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджену наказом ДПАУ від 30.06.2005 р. № 244 (далі — реєстр), та внесено відповідні зміни до Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого тим же наказом № 244 (далі — Порядок ведення реєстру).

Зокрема, розділ І реєстру доповнюється графою «дата виписки» податкової накладної чи інших документів, що засвідчують виникнення податкового зобов’язання.

Розділи І та ІІ доповнюються графами «тип документа», за якими в Порядку ведення реєстру визначені відповідні скорочені позначення для кожного типу документів. Так, уведено такі позначення типу документа:

ПН — податкова накладна;

РК — розрахунок коригування до податкової накладної (розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної));

ВМД — вантажна митна декларація;

ПП — податкова накладна за щоденними підсумками операцій;

ЗЦ — податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;

ЧК — товарний (касовий) чек;

ТК — транспортний квиток;

ГР — готельний рахунок;

ПЗ — рахунок за послуги зв'язку;

ПО — послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП — заява платника відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону про податок на додану вартість.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПН — податкова накладна, ПНУ — податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

Уточнюється загальна назва граф 15 та 16 розділу І реєстру.

З урахуванням унесених змін викладається в новій редакції пункт 9 «Особливості заповнення деяких граф розділу реєстру» Порядку ведення реєстру.

Пункти 1 та 2 Порядку ведення реєстру відповідно доповнюються положеннями щодо загальних вимог до ведення реєстру та необхідності ведення окремих реєстрів платниками податку, які застосовують спеціальний режим оподаткування (у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, а також переробними підприємствами), для яких у реєстрах уводиться спеціальне поле, яке повинне заповнюватися такими платниками з посиланням на відповідні норми Закону про податок на додану вартість.

Наказ набере чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем офіційного опублікування. За інформацією, що є у нас, офіційна публікація наказу відбудеться лише в грудні, тобто застосовуватися буде з 1 січня 2010 року.

12

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС

Кто попадет под неусыпный надзор налоговиков

ГНАУ утвердила критерии, по которым будут определять НДСников с риском мнимых операций для безосновательного формирования налогового кредита.

В частности, в поле зрения контролеров попадут предприятия, у которых:
- фактический сбор НДС нарастающим итогом не превышает 100 тыс. грн;
- у СПД в наличии резкие перепады объемов реализации по данным деклараций по НДС (одноразовое увеличение объемов реализации);
- количество работающих менее 5 лиц;
- директор и бухгалтер - одно лицо;
- объем реализации меньше среднемесячной суммы поставки согласно приложению 5 к декларации по НДС;
- уставный фонд не превышает 50 тыс. грн;
- адрес плательщика является адресом массовой регистрации СПД;
- количество зарегистрированных плательщиков более 10.
Приказ от 12.11.09 г. № 631

13

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
     Стаття 180. Платники податку
     180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:
     1) будь-яка особа,  що провадить  господарську  діяльність  і реєструється  за  своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;
     2) будь-яка особа,  що зареєстрована або підлягає  реєстрації як платник податку;
     3) будь-яка  особа,  що  ввозить  товари  на  митну територію України  в  обсягах,  які  підлягають  оподаткуванню,  та  на  яку покладається   відповідальність   за   сплату   податків   у  разі переміщення товарів через  митний  кордон  України  відповідно  до Митного кодексу України ( 92-15 ), а також:
     особа, на  яку  покладається дотримання вимог митних режимів, які  передбачають  повне  або  часткове  умовне   звільнення   від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;
     особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну   територію   України,   податкову  пільгу  не  за  цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно  із цим  Кодексом,  а  також  будь-які  інші особи,  що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.
     Норми цього пункту не застосовуються до операцій  з  ввезення на  митну  територію  України  фізичними  особами (громадянами) чи суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які  не   є   платниками податку, культурних   цінностей,   зазначених   у   пункті   197.7 статті 197 цього Кодексу;
     4) особа,  що веде облік результатів діяльності за  договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
     5) особа  -  управитель  майна,  яка  веде окремий податковий облік з податку на додану вартість  щодо  господарських  операцій, пов'язаних  з  використанням  майна,  що  отримане в управління за договорами управління майном.
     Для цілей   оподаткування    господарські    відносини    між управителем  майна  з  власної  господарської  діяльності  та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;
     6) особа,  що  проводить операції з постачання конфіскованого майна,  знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність  держави  (у тому числі майна,  визначеного у статті 172 Митного кодексу України) ( 92-15 ), незалежно від того, чи досягає вона   загальної   суми  операцій  із  постачання  товарів/послуг, визначеної  пунктом  181.1  статті  181  цього  Кодексу,  а  також незалежно  від  того,  який  режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;
     7) особа,  що  уповноважена  вносити   податок   з   об'єктів оподаткування,    що    виникають    внаслідок   поставки   послуг підприємствами залізничного транспорту з їх  основної  діяльності, що  перебувають  у  підпорядкуванні  платника  податку  в  порядку ( 187-2011-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.
     180.2. Особою,  відповідальною  за  нарахування   та   сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами,  у тому числі  їх  постійними  представництвами,  не  зареєстрованими   як платники  податку,  якщо  місце  постачання  послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.
     180.3. Особи,  зазначені у пункті 180.2  цієї  статті,  мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку.

і далі..

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … 0834706294

14

Налоговая уточнила вопросы выписки налоговых накладных
31 августа 2011 14:40

ГНАУ письмом от 18.07.2011 г. № 12901/6/16-1115 (далее — письмо № 12901) ответила на некоторые вопросы выписки налоговых накладных.

Прежде всего, ГНАУ подчеркнула: приказ ГНАУ "Об утверждении формы налоговой накладной и Порядок ее заполнения" от 21.12.2010 г. № 969 и письмо ГНАУ от 06.04.2011 г. № 9497/7/16-1517* не противоречат нормам Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) и не изменяют их. При этом письмо № 9497/7/16-1517 имеет исключительно рекомендательный характер и предназначено для использования при подготовке налоговых консультаций.

В письме № 12901 главное налоговое ведомство заметило: номер налоговой накладной должен соответствовать ее порядковому номеру в реестре выданных и полученных налоговых накладных и не может предусматривать любой другой нумерации.

Относительно формирования налогового кредита на основании "запоздавших" налоговых накладных ГНАУ указала, что плательщик имеет право включить в налоговый кредит текущего отчетного периода сумму НДС, указанную в налоговой накладной, выписанной в предыдущих налоговых периодах, но полученной плательщиком в текущем отчетном периоде, при наличии документального подтверждения такого опоздания, а также при условии, что не прошло 365 календарных дней со дня выписки налоговой накладной (для плательщиков, которые применяют (применяли) кассовый метод, — 60 календарных дней с даты списания средств с банковского счета плательщика налога).

Что касается указания адреса, то для признания налогового кредита важным является соответствие адреса, указанного в налоговой накладной, данным, содержащимся в регистрационных документах плательщика, а не порядок их написания или сокращения. Аналогичное относится и к формату написания телефонного номера.

О виде печати на налоговой накладной ГНАУ сообщила: налоговая накладная может скрепляться печатью "для налоговых накладных".

Источник: http://www.nibu.factor.ua/
http://job.ukr.net/news/nalogovaja-utoc … nakladnyh/

15

2013 год 

У Міндоходів пояснили причини неприйняття податкової звітності

З початку року в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано 10,7 млн документів на загальну суму 120 млрд гривень. Це на третину перевищує показники відповідного періоду 2012 року. Тоді було зареєстровано трохи більше 9 млн накладних загальною сумою 92 млрд гривень. -AAA+Про це 22 березня повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів України.

Майже 95% цьогорічної суми – це накладні з сумою ПДВ понад 10 тис. грн. Таких зареєстровано 1,1 млн на суму понад 114 млрд гривень.

Порівняно з минулим роком, відзначають аналітики Міндоходів, зросла і кількість платників, які реєстрували свої документи. За два з половиною місяці поточного року реєстрацію податкових накладних здійснили 90,8 тис. платників. За відповідний період минулого року їх кількість складала 83 тис. платників.

Єдиний реєстр податкових накладних є одним з численних сервісів, що діють для платників податків на веб-порталі ДПСУ, яка на сьогодні входить до складу Міністерства доходів і зборів. Так, наприклад, платники можуть отримати довідку про обсяги податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі. До речі, платникам за два місяці поточного року надіслано електронною поштою понад 6 тис. таких повідомлень.

Крім того, понад 19 тис. повідомлень було надіслано платникам, у яких виникла заборгованість з того чи іншого податку або збору, а 688 повідомлень – про наявну заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії тощо.

Переважною причиною, за якою може не прийматися звітність, є незаповнені обов’язкові реквізити, відсутність підписів відповідних посадових осіб, печатки, невідповідність формату електронного документу тощо.

Про причини не прийняття податкової звітності або у разі викнення будь-яких запитань щодо її подання можна дізнатися за телефонами: 0800-501-00-7, (044) 323-01-11, (067) 555-01-11, (066) 555-01-11

http://zik.ua/ua/news/2013/03/22/400108


Вы здесь » Надежда - предпринимателям Украины » Общая система налогообложения » Все про Податок на додану вартість